El-sjekk vs. El-kontroll

Fire av ti branner i norske hjem, skyldes feil i det elektriske anlegget

Alle boliger har et elektrisk anlegg, og dette anlegget trenger jevnlig tilsyn for å fungere som det skal. Risikoen for store skader på hus og hjem dersom det skulle oppstå en feil i dette systemet er stor, og elektriske feil er også tett knyttet opp til branntilløp.

For å hindre at dette oppstår, anbefaler vi at det gjennomføres jevnlige el-sjekker og en el-kontroll hvert 5 år. Jevnlige utførte el-kontroller kan og i mange tilfeller gi avslag på forsikringsavtaler.

El-sjekken blir utført av elektriker og dreier seg om en overfladisk undersøkelse av det elektriske anlegget ditt, med stikkprøver om noe skulle fremstå som problematisk. En el-kontroll er en langt mer grundig undersøkelse av hele anlegget ditt fra sikringsskap til stikkontakter.

Det er forskjell på en el-sjekk og en el-kontroll, og dermed også på ferdighetsnivået som kreves av personen som gjennomfører disse. For å foreta en el-kontroll må elektrikeren inneha en spesiell sertifisering. Dette kreves derimot ikke for å gjennomføre el-sjekk.

El-sjekk

En elsjekk går ut på at en elektriker kontrollerer hele det elektriske anlegget i ditt hjem. Her sjekkes sikringsskap, kabler, stikkontakter og lysbrytere og man tar stikkprøve dersom man mistenker at det er noe galt med enkelte deler av anlegget.

Det er vanskelig å finne små eller skjulte feil i det elektriske systemet på en slik generell sjekk som dette, men dersom det er store feil eller feil og mangler som synes godt, tas dette på en slik sjekk.

En elsjekk er svært verdifullt ved salg og kjøp av bolig. Ved å på forhånd gå gjennom det elektriske anlegget, vil du kunne avdekke mangler eller feil og rette disse før salg, eller kreve de rettet av selger. Dette kan spare deg for risiko for branntilløp, men også for dyre forsikringssaker i etterkant av salg og kjøp.

Ved en el-sjekk vil du kunne få gode tips og triks fra elektrikeren som besøker deg, på hvordan du best kan løse de elektriske behovene du har. Ønsker du å spare penger ved å bruke mindre strøm, kan våre elektrikere gi deg gode løsninger på dette.

El-kontroll

Der el-sjekken er en visuell undersøkelse med minimalt med inngrep i det elektriske anlegget, er en elkontroll en langt mer grundig gjennomgang. For å gjennomføre en slik kontroll skal elektrikeren ha spesiell sertifisering.

En elkontroll er som nevnt mer grundig sjekk enn elsjekken. Under elkontrollen går elektrikeren også gjennom strømmåler, jordfeilbryter og overspenningsvern om dette finnes i boligen.

Under en elkontroll vil elektrikeren i tillegg måle alle kablene dine med en varmemåler, slik at eventuelle overbelastninger avdekkes. Du vil også motta gode tips og råd dersom du skulle ha løsninger som ikke er trygge eller fordelaktige i fremtiden. En rekke med skjøteledninger er en av de løsningene som ikke er trygge for hjemmet ditt.

Vi ønsker å skape et trygt hjem for deg og familien din. Ved å forsikre deg om at det elektriske anlegget ditt er i orden, kan du sove enda litt bedre om natten. Ta grep i dag, så slipper du å risikere større feil eller skader på hus og hjem.

Bestill el-sjekk og el-kontroll her

  • Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse. For mer informasjon, se vår personvernerklæring der du får mer informasjon om hvor, hvordan og hvorfor vi lagrer dataene dine.