3 kjente utfordringer med komfyrvakt

Det er ikke til å legge skjul på at en komfyrvakt kan redde liv. Den varsler ved for høye temperaturer på kokeplaten, og vil kunne kutte strømtilførselen til platetoppen dersom du ikke skrur av varslingen i tide. Her gir vi deg oversikt over tre potensielle utfordringer med komfyrvakt, og hvordan du enkelt løser de. 

Jamfør bestemmelsen i NEK 400, er det et krav om fastmontert komfyrvakt i alle nye boliger fra 2010. Det er også fastslått at denne skal monteres av en elektroinstallatør, som oss i Vital Elektro. Dersom du har eldre bolig men ønsker å pusse opp, gjelder dette kravet dersom det legges opp ny kurs til platetopp eller komfyr. 

Disse reglene gjelder også for fritidsboliger som feriehus og hytter. Den skal hindre potensielle brannforløp og sikre boliger mot ulykker i den grad det er mulig. Selv om løsningen er svært fornuftig, kan den også by på utfordringer. Her går vi gjennom tre problemer som kan oppstå med din komfyrvakt, og hvordan du kan løse de. 

Hvorfor piper komfyrvakten?

Alarmen som komfyrvakten vil gi fra seg når den oppdager et problem, er en pipende lyd med varierende intervall avhengig av hvilket problem som er oppdaget. Ulike komfyrvakter kan ha ulike varsler, så sørg alltid for at du har brukerveiledningen tilpasset din komfyrvakt tilgjengelig. 

Det er flere varsler som kan komme fra en komfyrvakt. De kan komme ved ulike situasjoner, og krever ofte ulike handlinger for å skrus av. Dette kan virke frustrerende når du står midt i matlagingen, eller om du plutselig hører en pipelyd uten at komfyren er i bruk. Det er heldigvis ofte en enkel løsning på problemet. 

Lavt batterinivå på sensor

Selve komfyrvakten er koblet direkte til et strømuttak, og har ikke behov for å skifte batteri. Sensoren som er plassert i nærheten av kokeplaten, og er avhengig av et batteri for å fungere. Det er beregnet at denne sensoren trenger nytt batteri med jevne mellomrom, på samme måte som røykvarslere og liknende. 

Hva slags batterier du trenger til din komfyrvakt er avhengig av modellen. Mange av de nyere modellene krever kun vanlige batterier som du kan kjøpe på dagligvarebutikker, mens andre krever spesielle batterier tilpasset komfyrvakter. Disse har en noe lengre levetid, og du får kjøpt de på spesielle nettsider som komfyrvakt.no

Dersom batteriet på sensoren går helt tomt, vil strømmen til komfyren kobles fra, så her er det viktig at du skifter batteriet dersom du får varsel om lavt nivå. 

Varme oppdaget

Den varslingen du normalt får, kommer når sensoren oppdager for høy varme på komfyren. Rett etter montering krever de fleste komfyrvakter en tilvenningsperiode, slik at den fungerer optimalt for ditt behov. Derfor kan du oppleve flere varslinger når du lager mat i starten. 

Dersom alarmen går av kan du enkelt trykke en gang på knappen på sensoren. Da avsluttes alarmen og sensoren justerer seg litt og litt for hver gang. På denne måten kalkulerer den etterhvert hva som er normal varme i forbindelse med matlaging, og vil kun reagere dersom den oppdager varme som er høyere enn dette. 

Det finnes to ulike alarmer tilknyttet måling av temperatur. Den du først hører er en forvarsel, og er et enkelt pip fra komfyrvakten. Denne kan du enkelt slå av ved et trykk på knappen på sensoren. Skulle du ikke reagere på eller høre lyden, vil alarmen gå. Den består av flere pipelyder etter hverandre, og vil føre til at strømmen kuttes. 

For å restarte den, må du skru av komfyren og nullstille sensoren ved å trykke på knappen. Deretter kan du skru på komfyren og bruke den som vanlig igjen. 

Feil plassering av sensor

Sensoren skal plasseres i umiddelbar nærhet av komfyren. Dette vil i utgangspunktet si rett under avtrekksviften dersom den er plassert over komfyren. Mange velger i dag moderne løsninger fremfor de klassiske, og vi kan se at mange også har avtrekksvifte montert i platetoppen. 

Her er det noe mer komplisert å plassere komfyrvakten på riktig måte slik at den kan oppdage temperaturendringer. Her bør du ta kontakt med en fagekspert for å få en befaring og råd til hvordan du skal plassere den på riktig måte. 

Feil plassering av komfyrvakt kan føre til at den ikke oppdager avvik i temperaturen, og heller ikke oppfyller kravet i NEK 400. Det er derfor viktig at du får en fagansvarlig til å plassere denne når du ønsker å endre kjøkkenet, eller oppfører en ny bolig. 

Når sensoren er plassert riktig på kjøkkenveggen, er det også viktig at kontakten ikke blir brutt. Da kan det oppstå en varsling om sabotasje, og strømmen vil bli koblet fra komfyren. Dette er for å sikre at sensoren sitter i korrekt posisjon og kan oppdage temperaturendringene. 

For å slå av denne alarmen og koble til strømmen på nytt kan du enkelt plassere sensoren tilbake på riktig sted og resette systemet ved å trykke på knappen. Da skal strømmen komme tilbake, og du kan fortsette matlagingen på komfyren.

Se mer fra aktuelt

Slik lader du elbilen kostnadseffektivt

Du kan spare mye penger på å bytte fra bensin- og dieselbil, selv med økende strømpriser. Likevel ønsker mange elbilsjåfører naturlig nok å lade bilen så rimelig som mulig. Her gir vi deg våre beste tips, for å få mest mulig rekkevidde til lavest mulig pris.

Les mer