Solceller – Et tiltak for en grønnere hverdag

Egenprodusert energi er et smart, kostnadseffektivt og bærekraftig alternativ. Dagens strømpriser gir en stor etterspørsel etter rimelige energikilder, og klimadebatten drar bærekraftige løsninger frem i søkelyset.

Stadig økende strømpriser tvinger privatpersoner og bedrifter til å se etter nye løsninger for å redusere forbruket. Blant alternativene finner vi egenprodusert energi. Norge er et land som er rikt på naturressurser, spesielt sol, vann og vind. Solcellepaneler er brukervennlig og effektivt, og krever minimalt med fasadeendring. 

Enova lanserte i starten av februar 2022, en rekke støtteordninger for bedrifter og privatpersoner, for å øke bevisstheten rundt energiforbruk og fornybar energi. En av disse ordningene gjelder for nettopp produksjon av energi for private boliger, og solcellepaneler står oppført som et godt alternativ. 

Her skal vi ta en nærmere kikk på hva denne støtteordningen går ut på, hvem som kan søke og motta støtte og hva som kreves for å være kvalifisert. 

Solcellepanel i private boliger

Selv om det helt klart finnes land med flere soldager enn Norge, er solenergi en av de enkleste og mest bærekraftige måtene å produsere egen energi på. Dette gjelder både for større bedrifter og private hjem.

For borettslag og boligsameier med strengere krav til fasadeendringer, er det også en relativt anonym løsning, ettersom de monteres der det er mest tilgang på sol, noe som ofte er på taket. Veldig kort fortalt fungerer solcellepaneler på denne måten: 

Solcellene i panelet er laget av et materiale som heter “silisium”. Dette materialet absorberer sollyset og generer en elektrisk ladning. Denne ladningen utnytter panelene gjennom å ha ledere av metall som fungerer som en pluss og en minuspol, på akkurat samme måte som et batteri. 

Det finnes ulike solcellepaneler som produserer ulike mengder med energi, avhengig av behov og hvor mye sol det har tilgang på. Derfor er det enkelt for deg å velge et som passer ditt behov. Ved å ha en plusskundeavtale i strømselskapet ditt, kan du også selge videre strømmen som produseres dersom du ser at du ikke klarer å bruke alt selv. 

Enovas støtteordning 

Gjennom Enovas initiativ for å øke bevissthet rundt energibruk og bærekraftige løsninger i 2022, kan både privatpersoner og borettslag hente verdier ved å gjennomføre tiltak. I private boliger, både fast bolig og fritidsbolig, kan du faktisk motta opp til 47 500 kroner i støtte fra Enova ved å installere solcellepaneler. Dette gjelder også for vind- og vannkraft. 

Denne støtteordningen egner seg svært godt for deg som ønsker å produsere egen strøm for å lette på belastningen nå som strømprisene er rekordhøye. I tillegg kan det være et svært praktisk alternativ for alle som allerede har installert paneler, eller er i planleggingsfasen før installering. 

Det kan også være verdt å merke seg at det i enkelte kommuner kan anses som grunnlag for byggemelding å montere solcellepanel. For å slippe ubehagelige og unødvendige situasjoner etter montering bør dette undersøkes med kommunen du bor i, før installeringen gjennomføres. 

Støtten som tilbys av Enova kan søkes om både for de som ønsker solcellepaneler på privat og fast bolig, og de som ønsker paneler på fritidsbolig som hytter og sommerhus. Mange tilbydere av denne typen støtteordninger, krever at montering skjer på fast bostedsadresse. Her får du muligheten til å utvide til fritidsbolig også. 

Krav til installasjon og dokumentasjon

Enova har kanskje en svært åpen og inkluderende støtteordning, men selv her stilles det krav både til installasjonen og til dokumentasjon av utgiftene for at støtten skal kunne utbetales. 

Krav til installasjon

Installasjonen av solcelleanlegget skal utføres av et registrert og godkjent firma. Selv om det høres naturlig ut, er det svært viktig at anlegget monteres av fagpersoner som har både kunnskap om anlegget og erfaring med å installere det på riktig måte. Dersom anlegget ikke er riktig montert vil du ikke dra nytte av kapasiteten og du ender med et produkt som er en større utgift enn inntekt. 

I tillegg skal installasjonen dokumenteres i henhold til norske lover og forskrifter. Dette er en forsikring for alle parter involvert, slik at du kan få rettet feil som eventuelt vil kunne oppstå i ettertid. 

Begge disse kravene gjelder enten du har oppført anlegg allerede, eller om du planlegger å installere i løpet av nærmeste tid. 

Krav til dokumentasjon

For å søke om støtte fra Enova, er du nødt til å kunne dokumentere arbeidet som har blitt gjort. Et godkjent firma vil automatisk dokumentere alle detaljer du trenger både for å søke Enova og for fremtidig vedlikehold og service. Vi i Vital Elektro er godkjente montører og har svært gode rutiner for dokumentasjon av alt arbeid vi utfører for våre kunder. 

I tillegg skal alle dokumenter som omhandler den finansielle informasjonen inkluderes når søknad oversendes. Dette omhandler alle utgifter du som privatperson har hatt gjennom hele prosessen fra planlegging til ferdig installert produkt. 

Det økonomiske regnestykket

Det er ikke uten grunn at slike støtteordninger lanseres. Å muliggjøre produksjon av fornybar energi for flest mulig, vil gjøre at vi enda raskere kan nå klimamålene i Norge. Det er dessverre ikke gratis å installere et slikt anlegg, uansett om du velger vind-, vann-, eller solenergi. 

Hva kan du faktisk få utbetalt i støtte?

Selv om Enova lokker med hele 47 500 kroner i maksimalt støttenivå, er det ikke slik at alle automatisk får denne summen utbetalt etter installasjon. Støtten beregnes ut i fra et par viktige punkter. 

For å ta det viktigste først, er grunnstøtten ved installasjon av anlegg på 7500 kroner. Dette er penger du får så lenge kravene til registrert installatør og dokumentasjon er innfridd. Deretter får du 2000 kroner for hver kW installert effekt helt opp til 20k installert. Jo større og kraftigere anlegg du installerer, og jo mer energi du produserer, jo mer kan du altså hente i støtte fra Enova. 

Hvor mye koster en installering?

Det er dessverre ikke billig å installere solcellepaneler i dagens marked, noe som også er en del av bakgrunnen for at Enova har opprettet støtteordningen. Fra planlegging til ferdig gjennomført installasjon vil du i de fleste tilfeller se en utgift på mellom 40.000 og 130.000 kroner. 

Prisen på installasjon og leveranse av selve anlegget vil variere ut i fra hvor mye sol anlegget får tilgang på, hvor mye av energien du produserer som du selv klarer å benytte deg av, den generelle strømprisen, boligens beliggenhet, takvinkel, størrelsen og effekten på anlegget. 

Generelt kan det sies at det er mest lønnsomt når du får til å bruke mest mulig av strømmen du produserer, i egen husholdning. Når strømprisen er lav, er sol- og vindkraft mindre lønnsomt. Med strømprisene vi ser i dag, er denne typen energiproduksjon et svært godt alternativ for deg som privatperson. 

Hvor mye strøm du kan produsere avhenger av lokale forhold som klima, antall soldager, hvor mye skygge som faller på anlegget og lignende. Prisene på selve anlegget er i ferd med å reduseres, men er fortsatt relativt høy sammenliknet med mange andre bærekraftige teknologier. 

Enova anbefaler på sine sider at du tegner en plusskundeavtale med din kraftleverandør, slik at du har muligheten til å selge videre energi som produseres men som ikke brukes. Det kan lønne seg her å hente inn tilbud fra flere leverandører, slik at du finner avtalen som passer ditt behov best. 

Hvorfor produsere egen elektrisitet?

Vi i Vital Elektro, står for installasjonen av ditt anlegg, slik at du kan få en ordning som fungerer optimalt for deg. Bærekraftig energi er fremtiden, og kommer du i gang tidlig, har du en fot innenfor mens strømprisene enda er så høye som de er i dag.  

Det er mange grunner til å velge å produsere egen energi. Solceller er i seg selv relativt enkle å vedlikeholde og det finnes mange gode tilbydere på det norske markedet allerede. I tillegg er bruk av solceller integrert i bygningen noe som potensielt kan erstatte fasadeplater og eventuelt tak på nybygg eller ved utskiftning av gammelt tak. 

Til slutt er jo sol og vindkraft fornybare og miljøvennlige energiformer, noe som kommer til å være enda mer sentralt i tiden fremover. Klimadebatten har kommet for å bli, og her har du muligheten til å gjøre en god investering både for fremtiden og for dagens situasjon. 

Ta gjerne kontakt med oss i Vital Elektro dersom du er nysgjerrig på solcellepaneler. Vi har både kunnskapen som trengs om produktene og installasjonen, samt erfaring fra montering hos tidligere kunder. 

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/solcelleanlegg/

Se mer fra aktuelt

Slik lader du elbilen kostnadseffektivt

Du kan spare mye penger på å bytte fra bensin- og dieselbil, selv med økende strømpriser. Likevel ønsker mange elbilsjåfører naturlig nok å lade bilen så rimelig som mulig. Her gir vi deg våre beste tips, for å få mest mulig rekkevidde til lavest mulig pris.

Les mer

Reduser strømregningen med 6 fokusområder

Strømprisene har nådd nye høyder, og i skrivende stund har vi slått pristoppen for året to dager på rad. Mange har ikke økonomi til å imøtekomme det stadig økende prisnivået. Her går vi gjennom seks områder du bør ha kontroll på dersom du ønsker å redusere regningen.

Les mer