Støtteordninger fra Enova

Klima- og miljødepartementet, gjennom Enova, har gunstige støtteordninger for økt innovasjon innen fornybar energi.

I praksis betyr det at varmeløsninger som reduserer klimagassutslippene også kan redusere dine utgifter til energi. Fordi den utnyttes mer effektiv, og fordi du kan på refundert flere tusen kroner ved å for eksempel bytte ut oljefyringen med en varmepumpe. Smarte, moderne varmeløsninger kan med andre ord påvirke inneklimaet så vel som budsjettet.

Installerer du et varmestyrings-system i din helårs- eller fritidsbolig, og har kjøpt dette de siste 18 månedene samt dokumentert kostnadene og benyttet et registrert firma, har du krav på støtte. Kombineres varmestyringssystemet med andre energitiltak som støttes av Enova økes også støttebeløpet.

> Les mer her

Prisen for å installere slike systemer avhenger av hvor komplekst det skal være, akkurat som kostnadsbesparelsene vil avhenge av hvor mye energibruken skal reduseres.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Se mer fra aktuelt